INTEGRITETSPOLICY

Översikt över Jobysoft AB användning av personuppgifter

Jobysoft AB har ansvar för att skydda och respektera din integritet. Vi vill att du ska känna dig säker när vi behandlar dina personuppgifter. Vår integritetspolicy förklarar hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning och gäller all vår behandling av personuppgifter som rör våra kunder och kundrepresentanter samt representanter för potentiella kundleverantörer och partners; deltagare vid evenemang; webbplatsbesökare; prenumeranter på nyhetsbrev och andra affärskontakter.

Denna integritetspolicy är anpassad till de europeiska regler som gäller för skyddet av personuppgifter på Internet. Iaktta särskilt följande regel:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för människor med avseende på behandling av personuppgifter och fri utbredning av nämnda uppgifter. (RGPD)

Registrering av personuppgifter

De personuppgifter som Jobysoft AB samlar in kommer att registreras i en automatisk fil, under ansvar av den person som är ansvarig för behandlingen inom företaget.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela personuppgifter med tredje part som är betrodda mottagare och som vi har ett avtal med som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med detta sekretessmeddelande. Vi kan beskriva tredjepartsföretag och privatpersoner av följande skäl:

Under vissa omständigheter kan vi också behöva lämna ut uppgifter på begäran från myndigheter eller tredje parter i samband med domstolsförfaranden, affärsförvärv eller kombinationsprocesser eller andra liknande processer. Vi säljer aldrig din data.

Jobysoft AB kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU / EES. Vi kan dock i enskilda fall behöva överföra personuppgifter till tredjeländer. Om vi bedriver sådan överföring kommer vi att se till att det finns en rättslig grund för överföringen och att skyddsnivån är likvärdig med den som gäller inom EU / EES, antingen genom att säkerställa att landet har en adekvat skyddsnivå, att vi har vidtagit adekvata skyddsåtgärder, att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller att överföringen är nödvändig med avseende på de syften som anges i artikel 49 i GDPR.

Cookies

Vi använder cookies som kan innehålla personuppgifter för att förbättra vår webbplats och andra webbtjänster och din upplevelse av dem. Du hittar mer information i vår cookiepolicy.

Frågor

Tveka inte att kontakta oss på info@jobysoft.com om du har några frågor om vår integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter.

Jobysoft AB, org.nr. [559276-3717]

E-mail: [ info@jobysoft.com ]

Mobil: +46 708641971

Web site: [ www.jobysoft.com ]